Odečty a rozúčtování

Odečty bytových měřidel a rozúčtování nákladů na vytápění a vodu mezi konečné spotřebitele

 • provádíme rozúčtování nákladů na teplo a vodu mezi konečné spotřebitele v souladu s platnou legislativou:
 • vlastní software pro zpracování rozúčtování umožňuje nastavení parametrů výpočtu jak dle doporučené legislativy, tak podle přání zákazníka
 • jsme schopni zohlednit v rámci legislativy nejrůznější kritéria jako je poloha bytu, místnosti, velikost nebo výkon radiátoru, operativně je možné měnit poměr jednotlivých složek a kritérií dle konkrétního požadavku zákazníka a vlastností nemovitosti
 • zajišťujeme montáže bytových měřidel tepla a vody:
  • indikátorů topných nákladů – ITN
  • měřičů tepla (kalorimetrů)
  • vodoměrů na teplou a studenou vodu
 • nabízíme měřidla odečítaná:
  • vizuálně
  • radiově – bez vstupu do bytu, tzv. pochůzkovou metodou „walk-by“
  • dálkově – každý uživatel (příjemce služeb) dostane zabezpečený webový přístup na stránky, kde nalezne aktuální stavy a spotřeby svých měřidlech. Vlastník či správce nemovitosti pak má přístup ke všem měřidlům v domě s možností exportu naměřených dat. U tohoto způsobu odečtů vlastníkovi či správci nemovitosti odpadnou starosti s odečty každý měsíc a jejich prokazatelné předávání konečným příjemcům služeb, tak jak ukládá novela zákona o službách č. 67/2013 Sb.
 • vizuální odečty měřící techniky v bytech jsou prováděny pečlivě vybíranými a proškolenými spolupracovníky v termínech stanovených po dohodě se zákazníkem
 • zpracováváme i data dodaná zákazníkem
 • po předání rozúčtování provádíme konzultace se zákazníky a konečnými spotřebiteli
 • sledujeme lhůty pro ověřování a výměny bytových měřidel dle platných norem a tuto údržbu také zajišťujeme v termínech, které nejlépe zákazníkovi vyhovují

Rozúčtování nákladů pro konečné spotřebitele je logické, přehledné a obsahuje veškeré údaje potřebné pro kontrolu zákazníkem.

Na základě dlouhodobého zpracování údajů provádíme rozbor nákladů za účelem provedení úsporných opatření v oblasti energií.

Rozúčtování nákladů a odečty provádíme i pro zákazníky s již nainstalovanými měřidly jiných výrobců a dodavatelů.

Kontakt

Michal Kovář
vedoucí střediska odečtů a rozúčtování
Tel.: +420 606 751 960
E-mail: kovar@vuste-envis.cz

Markéta Kofroňová
technik střediska odečtů a rozúčtování
Tel.: +420 602 494 914
E-mail: kofronova@vuste-envis.cz

Tereza Horská
technik střediska odečtů a rozúčtování
Tel.: +420 602 691 548
E-mail: horska@vuste-envis.cz